Welcome to Cogan Primary School's Website          |          Croeso i Wefan Ysgol Gynradd Cogan.

 

 

 

   

 

 Home/Hafan

About Us/

Amdanon Ni

About the school/

Yr Ysgol

Information/

Gwybodaeth

Councils & Clubs/

Clubiau a

Chynghorau

Help your Child/

Helpwch eich Plentyn

Notice Board

 

       


          

Cogan Primary School, Pill Street, Cogan, Penarth, Vale of Glamorgan, CF64 2JS

 Tel No:  02920 708497       |       Fax No: 02920  706793

Email: coganps@valeofglamorgan.gov.uk

Cookies